February 18, 2016

Backup til Disk & Deduplikering

 

I en ideel verden ville vi have 100% oppetid på alle IT systemer. For at op dette ville det blandt andet kræve at alle systemer var dublerede og spejlede på flere destinationer. En sådan infrastruktur er meget bekostelig og det er sjældent IT-afdelinger får budget til at lave en fuld HA-løsning, der sikrer, at forretningen aldrig behøver stå stille.

 

Restore fra backup på 2 minutter
Som alternativ til en dyr HA-løsning tilbyder ExaGRID en økonomisk og attraktiv løsning, der giver:

– Instant restore direkte fra disk på 2 minutter
– Ingen tidskrævende rehydration ved restore fra deduplikeret disk
– Meget mindre backuptid
– Scale-out grid arkitektur

 

Går fx en VM ned, tillader moderne backup software som Veeam, at starte en VM op direkte fra backup-storage. Det kan dog tage timer at genskabe en VM fra en traditionel deduplikeret backup-appliance. Har katastrofen ramt og skal der laves en fuld restore, kan dette tage dage.

 

ExaGrid sikrer kontinuitet i forretningen

 

Exagrid er en backup appliance, der giver dig restores med samme hastighed som at læse direkte fra disk.

 

 

Måden dette bliver gjort på er, at ExaGrid har en landingzone, hvor din backup bliver skrevet til. Dette mindsker backup-vinduet og de benyttede CPU-ressourcer. Herefter bliver data komprimeret og deduplikeret med en gennemsnitlig datareduktionsgrad på 20:1. ExaGrid beholder dog altid den seneste fulde backup i ikke-reduceret tilstand, så data kan genskabes med samme hastighed som disk. Restores går fra timer eller dage ned til sekunder eller minutter.

 

Nem, hurtig og skalerbar

 

ExaGrid benytter en scale-out model, der gør, at CPU-kraft og båndbredte vokser i takt med data.

 

 

Efterhånden som datamængden vokser sættes der blot en ny enhed på med mere diskplads, nye controllere og porte. Nye enheder er altid kompatible med ældre modeller, så der aldrig er behov for at opgradere til de sidste nye controllere. Endvidere sikrer denne model, at backup-vinduet forbliver småt, da datamængden stiger linært i takt med CPU og båndbredte.

  

Læs mere på ExaGrids hjemmeside HER.